torsdag, januari 16, 2014

Ni stora män och kvinnor - vad lämnar ni efter er?

Har du undrar över placeringen av en station? Eller har du undrat varför människorna på en viss plats gör på ett visst sätt?
Det har jag... :-)
Ibland har jag också försökt ta reda på skälet och det visar sig ofta bero på en "stor" man eller kvinna. Den där stationen ligger där därför att en av dem som bestämde läget ägde mark där som blev mer värdefull om stationen byggdes där istället för där närliggande ort låg...

Att saker och ting är som de är beror oftast på människor och deras val.

I Förlora för att vinna finns staden Eco som är den första staden som Sophie kommer till. Det är mycket där som hon tycker är konstigt och mycket som skulle kunna fungera annorlunda...

Eco grundades av en Vailao som behövde resa väldigt långt för att hitta sin partner. Han ville bygga en stad så han inte behövde resa. Staden byggdes så som han såg skulle vara den perfekta staden. Det som är perfekt behöver inte ändras. Eller hur? ;-)

Eftersom han byggde och styrde den under hela sitt långa liv påverkas livet i staden av hans synsätt långt efter hans död. Staden Droll som har ett helt annat ursprung fungerar helt annorlunda.

Jag tycker att det är fascinerande hur en enskild individ kan påverka... :-)

Har du fler exempel på hur starka individer påverkar långt efter att de själva försvunnit?

Inga kommentarer: