fredag, september 19, 2008

Dikt inspirerad av Pascal

När vi pratar om värderingar är alla synnerligen överens. När handlingarna sedan studeras finns det inget som tyder på att individen har dessa värderingar som han dagen innan vitt och brett har deklarerat. Det är en himmelsvid avgrund mellan våra ord och handlingar. Vi borde bygga en bro.

Inga kommentarer: