lördag, maj 14, 2011

Intervju Ahrvid Engholm: Fantastiknovelltävlingen

Hej Ahrvid!
Du har just dragit igång årets Fantastiknovelltävling. Det är en tävling för fantasy, science fiction och skräck som vi är många som brukar skicka in noveller till varje år. Hur kommer det sig att ni drog igen tävlingen?


Helt kort är bakgrunden att SKRIVA startades våren 1997 eftersom jag själv är gammal novellförfattare och djupt intresserad av ämnet, särskilt inom fantastikområdet. Till en relativt stor sf-kongress år 2000 (Nasacon 2000, nådde nära 300 deltagare) var jag såsom inblandad föreslagen att dra igång någon form av novelltävling inom sf/f/h, och det blev då formellt såsom en tävling från SKRIVA-listan. Det funkade ganska bra, så vi fortsatte. (Jag säger "vi" men det är jag som varje år drar igång tävlingen, men sedan värvas dock *andra* som är jury och får bestämma.)
Jag är med i föreningen Novellmästarna och lyckades för några år sedan förmå dem att donera prispengar, och när tävlingen kunde erbjuda detta (inte jättebelopp, men i alla fall) blev det ett litet extra lyft. Tävlingens exakta utformning har ändrats aningen under åren, men inte mycket.


Då är det tolfte året i år som ni anordnar tävlingen. På vilket sätt känner du att tävlingen har förändrats under dessa år?

Det är framför allt tre förändringar:
1) Sedan några år tillbaka kan prispengar erbjudas, vilket ökar intresset rejält även om summorna är blygsamma, tack vare stöd från föreningen Novellmästarna.
2) Urvalssystemet har ändrats. Från början fanns ett krångligt system där 3-4 jurymedlemmar delade upp *alla* noveller för läsning. Varje novell skulle läsas av minst två jurymedlemmar, som kunde få en hög läsbörda och det gjorde det svårare att värva jury. Efter det gick noveller till en slutomgång. Systemet var krångligt (hur delar man upp X antal noveller på två delar bland tre jurymedlemmar) så jag tog som tävlingens initiativtagare över på så vis att jag bestämmer ungefär 25 noveller som går vidare till slutomgång. Det blir lättare och en jurys tålamod och läsförmåga tröttas inte ut av att 75 andra noveller bollas fram till dem.
Jag tycker jag kan göra så baserat å att jag är en mycket erfaren novelläsare samt att principen skall vara "liberal". Jag har själv skrivit noveller i tre decennier, suttit som novellredaktör på två tidskrifter, drivit SKRIVA-listan i 14 år, och mot den bakgrunden tror jag mig kompetent att om jag hittar 25 noveller som verkar bäst finns med all säkerhet de tre bästa (prislistan) bland dessa. Jag kunde säga mycket om hur man bedömer noveller, men det finns en rad kriteriet enligt vilka många måste sorteras bort. När man hittat det 15-20 bästa kan det bli litet bryderier om de 5-10 sista i "finalen", men de är sällan prislistekandidater. En betydande liberalism tillämpas så att även de som har den minsta chans kommer med i slutbedömningen. Men därefter överlämnas slutbedömningen *helt* till juryn.
Jag har ingen annan kommunikation med juryn än att säga 1) här har ni novellerna - läs!, 2) Ni i juryn bestämmer själv er arbetsgång, och 3) om juryn börjar bli sen kan jag fråga hur det går.
Ett system med förurval används också av andra novelltävlingar
3) De första åren samarrangerades tävlingen med det årets nationella svenska sf-kongress (kallad Swecon). Så ett år bestämde det årets Swecon att arrangera en egen novelltävling, utan att ö h t informera mig eller SKRIVA om saken (en tävling som f ö blev ett fiasko med sju bidrag eller var det nio; Swecon upphörde sedan med novelltävlingar). Så SKRIVA fortsatte på egen hand, vilket gav fördelen att deadline kunde förskjutas till sommarens slut så deltagarna kunde ägna hela sommarledigheten åt att skriva. Det var mycket bättre.


Ungefär hur många svar brukar ni få in och hur fördelar de sig mellan kategorierna science fiction, fantasy och skräck (jag är medveten om att gränsen mellan dessa i vissa fall kan vara hårfin... ;-)

Jag gjorde det inte förra året men tidigare år har jag ett par gånger gjort ganska preliminär statistik om fördelningen sf, fantasy, skräck. Och om jag minns rätt var fördelningen relativt jämn, men *aningen* övervikt för fantasy. Men det var inte så hemskt mycket fantasyövervikt, och skräck och sf låg därefter ganska jämnt.

Vad gäller antal svar fick allra första tävlingen ca 60 bidrag, så låg det strax under 60 ett tag, dippade nedemot 40 något år, och så började det stiga uppemot 80, 100 - förra året nära 120. Antal bidrag beror mest på hur mycket jag just det året orkat sprida PR för tävlingen. De år det varit sämre har jag helt enkelt inte spritt lika mycket PR. (Att sprida info om tävlingen är en delikat och tidsödande sak.)


När du funderar på de noveller som vunnit. Finns det några gemensamma drag mellan dem? Och hur ska en bra novell vara för att ha chans att vinna tävlingen?

En svår fråga. Men jag tror att det mest grundläggande är att de varit välskrivna och inte för långa. (Att fylla ut en novell med litet för pratig dialog och annan eventuell utfyllnad tenderar att gå emot välskrivet-kriteriet.) Som därefter viktigast tror jag att en bra idé/handling - idén uttrycks i en intrig - är av vikt. Det måste liksom hända något som är intressant.
Genre tror jag spelar mindre roll, annat i det fall att genreanknytningen är svag.
Nu skall dock sägas att jag själv inte varit i juryn under senare år (det var jag ofta i början av Fantastiknovelltävlingen) så hur juryn ser på saken kan jag inte säga. Men det ligger nog i sannolikhetens riktning att de ser positivt på att något är välskrivet, har en bra idé, osv.
För att vinna tävlingen är det "hemliga tricket" svårt att direkt komma på. Juryn brukar variera år från år, så dess preferenser mer i detalj lär också variera. Jag tror dock en del på att skriva relativt koncentrerad. Även om juryn får aningen begränsad läsbelastning, tror jag att den lättare uppskattar noveller som inte flyter ut och börjar pladdra på. Det känns nog lättare att ta till sig en novell på 10-20 000 tkn givet en viss läsbelastning. Jag tror också att *inledningen* på en novell bör vara stark, direkt och ta in en i handlingen. En novell som börjar med en lång bakgrundshistoria kanske får det svårare.
Ett tips jag brukar ge är att ha den första dialogen någonstans bland de första styckena, helt enkelt för att etablera närvaro av personerna i novellen. Dialog visar otvetydigt att någon finns närvarande, pekar på agerandes intentioner, konflikter och är också en bra, indirekt metod för personbeskrivning.
Fast jag kunde ge en hel del tips om hur jag personligen ser på novellskrivande (vilket inte alltid behöver vara samma uppfattning som en jurys).


Jag tror att det är många som likt mig själv skickar in noveller i tävlingen varje år. Hur ser planerna ut i framtiden för tävlingen?

Jag tror det är bäst att ta ett år i taget. Men så länge jag lever och har hälsan är jag nog benägen att fortsätta ett tag. Om det dyker upp någon bra kandidat får någon annan gärna överta ansvaret. Eventuella ändringar i upplägget lär bli små (fast en önskedröm vore att få något större sponsorskap så man kan höja priserna man kan vinna; det ökar intresset).


Det låter betryggande… ;-)
Det finns mycket jag skulle vilja fortsätta att fråga om, men tyvärr har vi inte utrymme för mer. Jag hoppas jag kan återkomma och diskutera mer om noveller vid ett senare tillfälle.
Tack för intervjun! :-)
Jag hoppas intresset för tävlingen blir lika stort i år som förra året.
Lycka till!

Inga kommentarer: