måndag, september 19, 2011

Mängden beskrivningar i texten

Det är ibland svårt att avgöra hur mycket beskrivningar du behöver i texten. De påverkar tempot, dvs med fler beskrivningar desto långsammare tempo. Ju snabbare du vill att en viss scen ska gå desto färre beskrivningar ska du därför ha. Samtidigt behöver du tillräckligt med beskrivningar för att läsaren ska se scenen framför sig. När jag skriver är jag i scenen, dvs jag ser helheten. Från det behöver jag välja rätt detaljer för att förmedla till läsaren bilden av scenen. Eftersom jag mestadels skriver fantasy och science fiction är miljöerna främmande så jag kan inte använda en namngiven gata för att ge en bild av platsen.

I första draften blir det ofta antingen för mycket detaljer eller för lite. Det försöker jag åtgärda till andra draften för att se hur förstaläsarna uppfattar texten. Därefter blir det ytterligare justeringar baserat på deras kommentarer. Det är ändå svårt för olika läsare vill ha olika mycket beskrivningar för att kunna föreställa sig miljön.

Jag har börjat få in kommentarer på Förlora för att vinna från förstaläsare och slutsatsen där är nog att blivit för mycket beskrivningar i början så det blir till att skära en del. Risken är bara att jag skär för mycket... ;-)

Hur avgör du hur mycket beskrivningar du ska ha i texten?

Inga kommentarer: