torsdag, september 29, 2011

Skrivarskolan på bokmässan

I år var första gången de anordnade en skrivarskola i anslutning till bokmässan och det kunde jag ju inte missa... ;-)

Skrivskolan ägde rum på Världskulturmuséet och var väl besökt även om det inte var helt fullt. Den var upplagd med ett antal programpunkter där några låg parallellt så du var tvungen att välja.

Eftersom var punkt bara var på 45 minuter räknade jag inte med att de skulle hinna dyka djupt ner i frågorna och på grund av formuleringarna räknade jag inte heller med massa skrivtips och skrivövningar. Min förhoppning vad att det skulle ge inspiration och det uppfylldes.

Till nästa år skulle jag däremot gärna se mer fokus på workshops, men också dyka ner i hantverket. Det skulle vara jätteintressant att ha författare som diskuterar gestaltning, dialog, karaktärsutveckling eller något liknande. Varje punkt skulle också kunna vara längre.

Efter inledningen besökte jag programpunkten Skrivlust som var ok, men inte jättegivande. Mycket fokus las på att göra en outline (scen för scen plan), men annars gavs inte särskilt mycket tips.

Därefter besökte jag Tre enkla regler - finns inte som var ett inspirerande pass där vi också fick chansen att skriva med inspiration av en bild. Elisabet gav betydligt mer tips och tiden hade gärna fått vara längre.

Eftersom Peter Bergtings pass började redan klockan två och Tre enkla regler slutade först kvart över kunde jag inte besöka hans pass, vilket var synd. Hans punkt krockade med tre andra, eftersom det började först två och slutade först kvart i tre. Det kändes som ett misstag i planeringen. Annars var det en kvart mellan varje programpunkt, men här hade du haft 45 minuter innan och 45 minuter efteråt om du velat besöka hans programpunkt. Det gör att jag tror att många likt mig hoppade hans punkt enbart av det skälet.

Istället gick till Att ge ut sin bok själv som enligt programmet skulle handla om Hanna Olssons berättelse om hur hon gett ut sin bok om mobbning själv. Istället togs en stor del av tiden upp av BooksOnDemands representant som inte var särskilt påläst. Det var därför något av en besvikelse.

Den sista punkten innan avslutningen blev Amanda Hellberg och Johanna Lindbäck som trots att de inte höll sig till ämnet ändå levererade en höjdarpunkt. Hade vi haft mer tid med dem hade vi kunnat hinna med både deras intressanta historier och skrivtipsen om konflikter, tempo, dialoger och allt annat man behöver för att få till en bra historia som punkten egentligen skulle handla om. Blir det en skrivarskola nästa år så se till att ha med Amanda och Johanna, men ge dem mer tid (och kanske en moderator... ;-) )

Sammanfattningsvis var eftermiddagen givande även om jag har många idéer om hur man skulle kunna göra den ändå mer spännande... ;-)

Inga kommentarer: