tisdag, januari 17, 2012

Hur längden påverkar berättelsen

Jobbar för närvarande i ett antal längder samtidigt och jag finner att det påverkar i högsta grad vad jag kan åstadkomma med berättelsen.

I nanoismer har jag 140 tecken att spela med. Mycket måste ligga mellan orden för att det ska bli en hel historia med så få ord. Det gör att både händelser och karaktärer antyds istället för att visas. Jag finner att den bakomliggande idéen blir extra viktig med så få ord.

I flash har jag 300 till 1000 ord att spela med. Det ger betydligt mer utrymme åt att måla ut karaktärer och handling, men det finns inte tid för alltför mycket utveckling. Det blir snarare händelsen som får en karaktär att förändras snarare än att jag kan visa hur karaktären utvecklas.

För en novell finns ännu mer plats för att bygga upp karaktärer och få med fler scener. Däremot känner jag att jag behöver ha en tydligare poäng alt vändpunkt i en novell jämfört med en roman. Det blir också färre intriger (plots) i berättelsen.

I en bok däremot behöver det finnas många olika intriger som påverkar varandra. Jag kan visa hur en karaktär utvecklas i mindrre steg. Det finns helt enkelt utrymme för mer av allt. Idén som bygger upp en bok behöver vara mer utvecklad än vad den behöver vara för en novell.

Håller du med mig om ovanstående? Hur ser du på hur längden av berättelsen påverkar vad du kan åstadkomma?

Inga kommentarer: