måndag, juni 25, 2012

Teman i böcker

Jag tycker att det är intressant att fundera över temat i en bok. Ni vet den där frågan som genomsyrar hela boken, men kanske inte klart uttalas. I de böcker som jag tycker bäst om finner jag ofta att temat har beröring med frågeställningar som jag själv är intresserad av.

Sen är det för mig aldrig så att jag börjar med ett tema och sedan funderar på vad jag ska skriva kring det. Temat är istället något som jag upptäcker när jag läser igenom första utkastet. Det är då jag inser vad boken handlar om. Sedan kan redigeringen förstärka temat, men det måste finnas i grunden där först.

Kedjor känns bara när du rör dig handlar mycket om konflikten mellan vad omgivningen förväntar sig och vad du själv vill. Även om du försöker göra exakt vad omgivningen vill fungerar det ändå inte, eftersom olika personer har olika förväntningar på dig. Det här temat kommer igen för flera olika personer och på olika nivåer, men det var som sagt inget jag insåg medan jag skrev första utkastet. På något sätt så brottade alla karaktärerna kring de frågorna och vid redigeringen behövde jag bara tydliggöra på vissa ställen.

Upplever du också att temat kommer omedvetet in i berättelsen och du upptäcker det först när första utkastet är skrivet eller arbetar du mer medvetet med temat redan från början? Bryr du dig om temat i de böcker du läser?

Inga kommentarer: