måndag, augusti 13, 2012

Två viktiga saker när du frågar experter


Människor som vet väldigt mycket om sitt område är en väldigt bra källa. Du kan hitta dem genom att leta efter kontaktpersoner på nätet. För fortsättningen på Kedjor tog jag kontakt med ett universitet som forskade kring det ämne jag var intresserad av. Jag förklarade vem jag var, att jag skrev på en bok, vad den handlade om i stora drag och frågade om de kände någon skulle vara villig att svara på frågor kring en viss frågeställning. I det här fallet handlade det om planetsystem kring andra stjärnor. Jag fick svar med namn och har sedan haft kontakt med den här forskaren och fått riktigt bra svar på mina frågor. Överhuvudtaget har jag fått väldigt positiv respons när jag har varit i kontakt med någon och velat ha svar på frågor kring deras specialistområde. Hittills har jag aldrig fått nej. Två saker är viktiga:

1.       Tala om vem du är och varför du vill ha svar på dina frågor.

2.       Fråga och ge dem möjlighet att hänvisa till någon annan eller svara nej om de inte har möjlighet.
Brukar du fråga experter när du letar fakta? Är det något annat som vi behöver tänka på i de fallen än de saker jag listar ovan och i så fall vad?

Inga kommentarer: