måndag, oktober 22, 2012

Ahrvid Engholm om liv på andra planeter

Kan du berätta lite om dig själv och din bakgrund? 
Det som är relevant är nog att jag läst sf sedan unga år (och var på min första sf-kongress 1976) och därtill varit rymdintresserad ungefär lika länge. Satt uppe och såg Neil och Buzz månlanda t ex. Var engagerad i den illustra Svenska Rymdrörelsen också.

Vad är det som gör att du är intresserad av liv på andra planeter?
Det blir nog naturligt med ett intresse för sf, rymd och vetenskap i allmänhet. I var och varannan sf-bok finns utomjordingar, ju!

Tror du att det finns liv på andra planeter?
Jo. Men frågan är om det finns någorlunda nära oss, och om det är intelligent - kan det kommunicera med oss?

Hur vanligt tror du att det är?
För den frågans svar måste man ta reda på värden för faktorerna i den berömda Drakes ekvation (som många säkert känner till). Den astronomikurs om "Liv i rymden" jag går just nu på Stockholms Universitet, sysslar till stora delar med att ge bakgrundsinfo kring drakefaktorerna. Beroende på vad man stoppar in för värden kan antalet nu existerande civilisationer i Vintergatan som dessutom kan kommunicera (radio, ljus, partikelstrålning eller annat) uppskattas till mellan 10 000 och 1 - i det sista fallet är vi ensamma i vår galax. Utan att känna till faktorernas rimliga värden kanske man försiktigt kan dra till med att det finns 10 civilisationer. Det innebär dock att det är 10 000 ljusår eller mer i genomsnittsavstånd mellan oss och en ev ET.

(I det här inlägget diskuterar jag Drakes ekvation)

En viktig fråga att besvara är den s k Fermis paradox (efter fysikern Enrico Fermi). Den kan formuleras: om det finns ETs i Vintergatan, varför har vi inte sett dem eller hört av dem? Enligt ett resonemang om koloniseringshastighet BORDE vi ha sett/hört av dem, men hittills har vi inte. Varför? Det handlar om att även med promillen av ljushastigheten för spridning borde en ET ha hunnit kolonisera hela Vintergatan flera ggr om (0,1% av Vintergatans ålder skulle räcka för det). Det finns ett otal försök till att besvara Fermis paradox. (En bok som ingår som kurslitteratur, Stephen Webbs Where is Everybody, utgörs helt av försök att besvara paradoxen.)

Ytterligare en sak är om det finns eller funnits *mikrobiologiskt* liv på Mars. Det är en sak som t ex "rovers" (rullande laboratorier) man skickat dit eventuellt kan besvara. Hittills har man inte hittat något, men det bevisar inte att det inte finns eller funnits. Det kan vara mycket svårt att hitta spår; det kan t ex finnas underjordiskt. Och fossilspår av mikroorganismer är notoriskt svåra att hitta och identifiera. En av faktorerna i Drakes ekvation handlar om hur vanligt det är att liv ö h t uppstår om det finns förutsättningar, och kunde vi hitta ett "andra" exempel på Mars om att liv uppstått påverkar det hur ekvationen skall tolkas.

Dagens astronomi går f ö framåt med jättekliv. Det händer enormt mycket inom astronomi och rymdforskning nu, t ex löpande upptäckter av exoplaneter. En effekt är att forskare idag tror att så mycket som 10% av alla stjärnor kan ha jordliknande planeter.

Hur tror du att liv på andra planeter kan se ut?
Troligen behövs a) flytande vatten och b) kol. Kisel har också fyra lediga bindningar men kan inte forma lika komplexa molekyler. Vatten behövs för att ha ett lösningsmedel som ger möjlighet för organiska reaktioner att uppstå. Det finns spekulationer om att ammoniak eller någon annan vätska skulle duga (ammoniak är flytande vid lägre temperatur, så det skulle vara en ganska kall planet). Syre behövs för att tillåta reaktioner som ger energi, men andra oxidanter kan tänkas.

Men om vi lämnar biokemin är det trista svaret att vi nog egentligen inte vet hur ETs ser ut. De kan se ut litet hur som helst. De kanske har HELT annan biokemi. De kanske inte är kemiskt baserade? Utomjordiskt liv kanske är någon sorts organiserad strålning inom ett galaktiskt moln (jfr Hoyles Det svarta molnet). Det kanske är bläckfiskar som simmar under ett evigt istäcke och inte ens vet om att resten av universum existerar.

I sf-böckerna är det nästan alltid "likt" oss. Två ben. Ögon. Armar. ETs kan ofta t o m äta samma mat. HG Wells tyckte att de kunde infekteras av jordiska bakterier (i Världarnas krig; inom parentes sagt gäller att om livet inte är extremt likt oss, samma biokemi, DNA-baserat osv kommer det knappast att kunna äta samma mat eller påvekas av jordiska bakterier).

Här en tanke: elektroniskt liv, och jag tänker inte på det vi själva ev kan skapa i en framtid med våra datorer. Tänk en kiselrik planet där det rasar en massa elektriska stormar (blixtoväder). Tänk er liv som uppstår genom att komplicerade halvledarstrukturer uppstår i kislet. Ärligt talat saknas en evolutionär mekanism i denna tanke, men vad vet vi om vad som kan finnas?

Du får gärna använda dessa mina svar och tankar på din blog (och redigera som du vill). Men kursen jag går är inte slut ännu och vid årets slut kanske jag vet mer...

Men det är spännande i alla fall!

--Ahrvid

Ps. Jag har t ex inte nämnt SETI (Search for Extra-Terrestrial Intelligence), att med radioteleskop söka efter utomjordiska signaler. Det har faktiskt dykt upp en à två extremt korta SETI-signaler (t ex den berömda WOW!-signalen) men de har inte kunnat bekräftas.

Är du också intresserad av tankarna kring liv på andra planeter? Om du vill berätta om vad du tycker så hör av dig. :-)

Inga kommentarer: