söndag, maj 19, 2013

Justerad struktur och titel på Skrivtips

Har funderat vidare kring strukturen baserat på de synpunkter som jag fått och vad jag tänkt ha med i boken (vilket naturligtvis bör påverka... ;-) ). Förslaget ser nu ut så här:
Skriv klart!
Skrivtips från en författares upptäcktsfärd
===========================================
 • Jag - en författare
 • Du – en författare
  • Vem är författare?
  • Få tid att skriva
  • Sätta mål
  • Skrivprocess
  • Skrivtips
  • Skrivövning
 • Nå ut med din bok
  • Vem ska läsa din bok?
  • Genrer
  • Paketering
  • Marknadsföra
  • Få tid för att nå ut med din bok
  • Skrivtips
  • Skrivövning
 • Innan du börjar skriva berättelsen
  • Idéer och inspiration
  • Utveckla idén
  • Samla in fakta
  • Utveckla personerna i boken
  • Utveckla bokens värld
  • När är det dags att börja skriva?
  • Skrivtips
  • Skrivövning
 • Första utkastet
  • Det måste inte vara bra
  • Skriva från magen
  • Undvik redigering
  • Ska du visa det för andra?
  • Skrivtips
  • Skrivövning
 • Hitta vad som kan förbättras
  • Låta texten vila
  • Läsa din text själv
  • Läsa högt
  • Andras ögon
  • Provläsare
  • Skillnaden mellan lektörläsning och korrekturläsning
  • Lektör
  • Korrektur
  • Det tar aldrig slut
  • Skrivtips
  • Skrivövning
 • Förbättra texten
  • Redigera
  • Tema
  • Struktur
  • Personerna
  • Bokens värld
  • Intrigen
  • Dialogen
  • Berättarröst
  • Berättarperspektiv
  • Gestaltning
  • Skära bort
  • Berättelsens logik
  • När är den tillräckligt bra?
  • Skrivtips
  • Skrivövning
 • Det är nu allt börjar
Det är ovanstående struktur som jag börjar arbeta efter. Vad tycker du? Känns det logiskt?

Inga kommentarer: