tisdag, juni 26, 2012

Runda resp platta karaktärer

Diskuterade en text igår kväll och pratade då om platta resp runda karaktärer. Åtminstone behöver huvudpersonerna ha runda karaktärer för att jag ska tycka att en bok är bra. Men vad är då en rund resp platt karaktär?
För mig är en platt karaktär någon som:
  • Inte utvecklas under berättelsens gång
  • Har bara en tongivande egenskap som är "allt" den är, t.ex. den envise, den dumma, den dryge,...
  • Saknar djup, dvs har bara en enda sak han/hon vill och inga behov i konflikt
  • Ingen motivation till varför han/hon gör som han/hon gör
En rund karaktär är då någon som:
  • Utvecklas under berättelsens gång
  • Har flera olika egenskaper och känns som en "riktig" person
  • Har djup, t.ex. vill saker på olika nivåer. Målen fördjupas också under gång så du ser vad som är det inre behovet
  • Du förstår varför personen agerar som den gör och motivationerna kan ändras under gång när personen ifråga lär sig saker
Lite förenklat naturligtvis... ;-)

Vad tycker du kännetecknar en rund resp platt karaktär? Hur gör du för att dina karaktärer ska kännas verkliga?

Inga kommentarer: