måndag, februari 19, 2007

Ena änden av ett telefonsamtal

Åkte bil i fredags med några kolleger och fick då tillfälle att höra många ena änden av telefonsamtal. Även om du bara hör ena änden kan du ändå dra omfattande slutsatser om vad det handlar om. Du kan avgöra vilken relation den som talar har till sin motpart, känsligheten av ämnet som avhandlas, ämne som avhandlas, vem motparten är etc etc

Det är fascinerande och det blir tydligt att vi får mycket information genom röstläge, pauser, ordval, etc Lyssna på ett antal samtal och se om du förstår vad jag menar…

Inga kommentarer: