måndag, maj 05, 2008

Omstuvning bland kapitlen

Håller på att stuva om kapitlen. Tidigare var de uppdelade i stort sett efter dag. Problemet var bara att det händer så mycket dag 2 så kapitel två blev jääättelååångt medan flera andra kapitel blev ynkekorta. Så nu delar jag mer utifrån längd istället.
Hur gör ni andra?
Vad avgör hur ni delar upp kapitlen?
Vilken längd tycker ni att ett kapitel bör vara?
Ska kapitlen vara ungfär lika långa?
Kapitelfunderande Knytt

Inga kommentarer: