lördag, februari 05, 2011

Intervju med Anders Textorius

Hej Anders!
Duo Dito Förlag och Manusassistans anordnar ett månadsmästerskap i novellskrivande som kallas för nutidsnovellen, se http://www.duodito.se/nutidsnovellen.html. Alla månadsmästarnas noveller kommer att publiceras i en antologi ”Nutidsnovellen 2010/11”. Du är jury för tävlingen och är den som varje månad väljer ut vinnaren. :-)
Hur fick ni idén till tävlingen?


Idén till Nutidsnovellen kom genom att vi fick en idé om att vi ville visa hur viktig litteraturhistorien är i novellskrivandet och hur man kunde lyfta fram viktiga litteraturhistoriska teman och placera det i ett spännande nutidsperspektiv. Syftet är att den färdiga antologin kommer att kunna användas både som studiematerial och som en unik novellsamling. Som lärare är man såklart också intresserad av att sprida kunskap om litteraturhistorien, som annars lätt bara diskuteras i akademiska kretsar. Det speciella är också att vi använder resurser från universitetet i Linköping för att ge väldigt utförliga och särpräglade omdömen med tydliga kopplingar till det litteraturhistoriska temat. Det som är så roligt är att få fått stort gensvar och upptäckt hur många skickliga novellister det finns i landet.

Ja, jag måste säga att de noveller som vunnit hittills har hållit mycket hög klass! :-)
En viktig del i den här tävlingen är ju det litteraturhistoriska temat. Om vi tänker oss att ni fått in en novell som är väldigt väldigt bra, men har en ganska lös koppling till temat samtidigt som ni fått in en novell som stämmer som hand i handske med temat, men är något sämre än den andra novellen. Vilken novell skulle du då välja som vinnare? Med andra ord hur ser du på prioriteringen mellan kvaliteten på novellen och hur väl den kopplar till temat?


Man kan säga att för att vinna tävlingen måste man novellen både genomsyras av temat och ha en stark, intressant eller spännande nutidsrelevans. Om man lyckas med det, så har man uppnått en god kvalitet. Det finns många noveller som är väldigt välskrivna, men om kopplingen är alltför lös så kan den inte vinna. Hela segeromdömet är också baserat på att temat är centralt i novellen. Det roliga är också att vinnarna har läst in sig väldigt bra på temat genom att antingen ta in hjälp utifrån eller göra självstudier.

Nästan alla noveller som kommer in till tävlingen är välskrivna, men de som lyckas pricka in temat och ha nutidsrelevans är betydligt färre.

Det har varit väldigt intressant att försöka skriva utifrån ett tema på det här sättet. Det känns som man utvecklas av att skriva på ett sätt som du kanske normalt sett inte gör.
Jag misstänker att det trots allt kan vara färre som skickar in när temat är så specifikt som det är i den här tävlingen. Hur upplever du det? Är det många som skickat in eller är antalet mindre än normalt?


Det är överraskande många som skickat in fastän uppgiften kan vara svår. Det är klart att om man har en mer allmän novelltävling så blir det fler bidrag, men vår ambition är inte att få så många bidrag som möjligt utan att vi ska hitta bidrag som håller en hög kvalitet och kan tolka temat på ett spännande sätt. Det är det som är det unika konceptet med Nutidsnovellen tror jag och som nog inte har förekommit i rikstäckande novelltävlingar.

Har det varit svårt att välja vilka litteraturhistoriska teman ni ska ha med?

Det är inte helt lätt att välja så att man både får variation i teman och att ingen ska kunna gissa sig till nästa tema. Deltävlingarna får med andra ord inte komma i kronologisk ordning, rubriken till tävlingen måste kondensera vad temat handlar om och man måste lyfta fram viktiga frågeställningar under respektive epok som man tror triggar igång novellförfattarna i deras sökande efter en spännande nutidskoppling. Det är verkligen en utmaning! Sedan måste förstås det kvalificerade segeromdömet skrivas under relativt kort tid. Men man kan lugnt säga att det är det roligaste jag har gjort i tävlingssammanhang.

Det låter bra. Då kan vi hoppas på att tävlingen återkommer någon gång! ;-)
Med tanke på att ni tänkt att antologin ska kunna användas som studiematerial och som en unik novellsamling misstänker jag att ni behöver tänka annorlunda med hur ni marknadsför boken.
Vad har ni för tankar kring hur antologin ska marknadsföras för att ni ska komma ut till målgruppen?


Just nu håller vi på att lägga fast riktlinjerna för slutfinalen och har tagit en hel del värdefulla kontakter i vår marknadsföring. Det bästa är nog eftersom tävlingen håller på så länge och man kan följa bokens skapande genom alla deltävlingar så är det ett ständigt PR-arbete. Slutfinalen, då alla texter och omdömen läggs ut samtidigt är ett gyllene PR-tillfälle. Kan nämna att det till 80% är nya författarnamn som dyker upp i varje deltävlingen, vilket visar att våra teman håller bra variation. Dessutom kommer bidragen från alla hörn av Sverige och flera utlandssvenskar har också lämnat sina bidrag. Alltfler skrivarsajter och bloggar börjar också uppmärksamma tävlingen. Uppmärksamheten växer hela tiden med andra ord med säkerligen en klimax vid slutfinalen och releasen såklart.

Det ska bli spännande att läsa resten av vinnarna! :-)
Lycka till med antologin!
Tack för intervjun! :-)

3 kommentarer:

Lotta K sa...

Om ni som anordnar tävlingen och bedömer bidragen har roligt, så är det inget mot vad vi har som skriver...;-) Men det är inte lätt, har försökt få till det på alla teman, men bara ett par har hållt måttet för insändning. Att få vara månadsmästare en gång känns som en stor ära!

Ponnymamman sa...

Jag måste säga att både ditt bidrag och de andra vinnarnas har varit väldigt bra! :-)
Har själv skickat in till de olika deltävlingarna, men kan inte säga att jag lyckats med temat särskilt bra, men jag har lärt mig en hel del av att försöka... :-)

My Myself and I sa...

Bra intervju!!