fredag, augusti 24, 2012

Karaktärsutveckling

De människor som jag möter till vardags utvecklas under åren. De är inte samma människor idag som de var när vi en gång möttes. På samma sätt vill jag att personerna i böckerna jag läser utvecklas. Det behöver inte vara exakt alla, men huvudpersonerna vill jag gärna se att de lär sig något under boken gång. Det är många böcker där de är riktigt duktiga på det här. Jag gillade t.ex. Katniss utveckling i Hungerspelen. Den kändes realistisk med tanke på vad hon upplevde. Och just det där att utvecklingen ska följa av deras upplevelser tycker jag är viktigt. En feg person som i slutet av boken plötsligt är modig utan rimligt skäl känns bara irriterande. Däremot om du kan följa utvecklingen och se de händelser som triggar den så blir boken så mycket bättre.

Eftersom jag själv gillar karaktärsutveckling i böckerna jag läser så försöker jag få med det när jag skriver.

Som Lola i "Kedjor känns bara när du rör dig" som i början av boken aldrig säger vad hon tycker oavsett hur fel hon tycker att det är. Under bokens gång lär hon sig att ta mer plats. Samtidigt krävs det att hon anser att något är väldigt viktigt innan hon säger vad hon tycker. Hon är fortfarande inte en person som bara blarrar på utan tanke på omgivningen. Hon vill fortfarande vara till lags, men inte till vilka kostnader som helst.

Mela är å andra sidan i vissa avseenden Lolas motpol. Hon är så övertygad om att hon har rätt att hon knappt är medveten om att andra kan ha andra åsikter. Hon vill något och därför måste det bli på det sättet. Hon lär sig under berättelsens gång att ta mer hänsyn till vad andra tycker, men även här är hon fortfarande egocentrisk även om hon lärt sig att anpassa sig.

När jag jobbade med berättelsen så arbetade jag mycket med hur de såg på världen omkring sig, händelser som påverkade dem (både innan berättelsen och under) och hur de förändrade sig. Likadant gjorde jag med de andra huvudpersonerna. Jag jobbar också mycket med att förstå mina huvudpersoner innan jag börjar skriva. Då faller det sig naturligt hur de reagerar och vad som händer. Däremot får jag det aldrig att bli helt rätt efter första utkastet. Jag måste arbeta med det under redigeringen för att utvecklingen ska kännas naturlig och också påverka händelserna.

Tycker du att karaktärsutveckling är viktigt? Har du några bra exempel på böcker där de lyckats med detta? Om du skriver själv hur jobbar du med karaktärsutvecklingen?

Inga kommentarer: