torsdag, mars 28, 2013

Små förlag är viktiga för mångfalden

I samband med Andra världar blev jag intervjuad av en journalist. Vi pratade om de små förlagens roll.

Jag upplever att de små förlagen är väldigt viktiga för att få en mångfald i litteraturen. De större förlagen har en större kostnadskostym som de måste täcka. De har också högre vinstkrav. Det gör att de måste satsa på "säkra" kort. Nu finns inget säkert i bokmarknaden, men de måste ändå tro att boken ska kunna sälja tillräckligt mycket.

Ett litet förlag har mycket mindre fasta kostnader. I många fall har ägarna dessutom andra jobb som ger brödfödan. De behöver alltså sälja färre böcker för att få kostnadstäckning. De har därför råd att ge ut "smalare" litteratur eller böcker som är originella.

Nya trender startar ofta med en bok som är originell och lockar många läsare. Ofta kan du inte innan avgöra att just den här boken ska starta en ny trend. Det finns en risk om det bara satsas på säkra kort att nya genrer aldrig ser dagens ljus och att mångfalden försvinner.

För mig är det viktigt att det finns en mångfald inom litteraturen där alla kan hitta något som de attraheras av. Därför ser jag att de små förlagen har en väldigt viktig roll för att bevara och stärka mångfalden. De kan starta nya trender som när de väl blivit etablerade de stora förlagen kan haka på. De kan också ge ut böcker vars marknad är mindre.

Hur ser du på de små förlagens roll?

5 kommentarer:

Annika Estassy Lovén sa...

Jag tror att du har helt rätt!

Eva sa...

Så är det säkert och det finns flera små företag som är viktiga; alla små enskilda företag som ägs av författare (även om de inte själva trycker etc). Jag gillar små företag för det finns oftast en eldsjäl bakom, vare sig de skriver böcker eller målar hus. :)

malin sa...

Intressant och bra skrivet!

kreaskriv sa...

Jag kan bara hålla med - de små förlagen tillför mycket med sina små medel och små steg.

Eva Holmquist sa...

Tack Malin!
Välkommen hit kreaskriv!
Kram Eva