tisdag, oktober 14, 2014

Pernilla kommer att analysera böcker inom fantastikområdet utifrån framförallt genusperspektiv
När Pernilla talade om för mig att hon skulle analysera böcker inom fantastik utifrån ett genusperspektiv blev jag själv väldigt entusiastisk. Det är många som pratar om att böcker inom fantastik ofta har en mossig syn på genus. Min upplevelse är att detta börjar ändras och det känns riktigt spännande att Pernilla ska analysera den aspekten i olika böcker. Jag bad henne därför berätta om sitt projekt här på bloggen och så vill jag verkligen uppmana er att gå in på hennes blogg och följ hennes analyser. Det kommer att bli riktigt intressant... :-)

Berätta om dig själv:
Jag heter Pernilla Lindgren, är socionom, författare och snart skrivpedagog. Efter några år inom det sociala arbetet, framförallt inom socialkontor och behandling, skolar jag om mig och vill ägna mig mer åt det litterära. Att uttrycka mig och skapa har alltid varit ett intresse men det är först på senare år som jag verkligen satsat och kastat mig in i det litterära världen och har gett ut tre e-noveller, tre noveller i antologier och en roman som är den första i en trilogi. Under många år har jag haft ett stort intresse för just genus och etnicitet och ser att det skulle vara intressant att slå ihop mina intressen och kunskaper till ett.

Berätta om projektet:
Projektet går ut på att kartlägga böcker inom fantastikområdet utifrån framförallt genusperspektiv men jag kommer även att titta på andra området så som framställan av personer med annan sexuell läggning och annan etnicitet än den som anses vara normen.
Jag kommer använda olika mätningsmetoder så som Bechdeltestet och Russotestet.
Jag kommer se om det finns stereotypiska framställningar så som kvinnliga offerrollen, manliga hjälterollen och om personer med avvikande etniciteter eller sexuella läggningar endast är just det, eller om de har en mer komplex karaktär.

Men män är ju snabbare och starkare än kvinnor, är det inte naturligt att de får dessa roller då?
Först är det omöjligt att generalisera så tydligt. Vissa män är vältränade och kommer därför vara starkare än de flesta kvinnorna, kan jag tänka. Men många kvinnor är vältränade och kommer vara starkare än de flesta män, som inte är vältränade, också. Alltså kan man inte säga att någon är starkare än den andra, på grund av kön, det är på grund av träning i första hand. Att alltid utmåla män som starkare än kvinnor är en stereotyp eftersom de flesta män inte är vältränade, alltså är det inte omöjligt att ha en stark hjältekvinna som faktiskt räddare en svagare man ur nöd.
Om vi går bort från det fysiska, skulle jag vilja säga att offer och hjälte inte bara ligger i muskelbyggnad utan attityd. Att vara modig, handlingskraftig och försöka göra något för att klara sin egen situation men ändå misslyckas, är inte att vara offer. Att vara tvungen att ta hjälp utifrån men ändå visa att man även kan gengälda den insatsen genom att stötta den andra personen är inte heller att vara offer. Att vara offer är att vara passiv i sin situation, inte ha viljan att göra något åt sin egen situation utan bara invänta någon som kommer ordnar sin situation, det är att vara offer.
Därför är det inte självklart att en man måste vara hjälte och en kvinna ett offer.

Mycket fantasy är medeltidsbaserat, ska man inte ta hänsyn till den tidens könsroller?
Om det är high fantasy, alltså utspelar sig i en helt annan värld, känns det argumentet rätt så unket måste jag säga. Fantasy, är som det heter, fantasi. Du bestämmer själv hur du bygger upp den världen, om det går att skriva in troll och flygande väsen borde det inte vara så svårt att hitta på en annan könsordning än den som vi hade under medeltiden i vår värld. Om det är en urban fantasy, alltså en historia som utspelar sig i vår värld men under medeltiden, vad säger att du inte kan ha en stark kvinnlig karaktär även där. Starka kvinnliga karaktärer handlar inte bara om att vara hjälte genom att bära rustning och strida. Många kvinnor har gjort vår historia men få har skrivit om dem. Motståndsrörelser genom alla tider har haft kvinnor inom sig. Beskriv en stark kvinna inom de kriterier du bygger upp, hon kan vara handlingskraftig, smart och kanske bra på att manipulera de män som är i hennes närhet.

Kan inte en bok vara bra om den inte uppfyller de kriterierna?
Absolut kan de vara bra ändå. En bok som uppfyller alla kriterier kan vara värdelös också, det handlar inte om kvalitén på själva berättelsen. Det handlar om den generella bilden som ges i fantastikvärlden. Om en bok här eller där har en sned fördelning av något slag eller om snedfördelningen är över lag men jämt fördelad mellan kvinnor och män till exempel, då är det en sak. Men om man märker att åttio procent av böckerna bara handlar om män och bara tjugo om kvinnor då kan jag se ett problem. Om män alltid utmålas som mångsidiga medan kvinnorna alltid är stereotypa och passiva ser jag ett problem.

Vilka böcker får vara med i analyserna?
Alla böcker som ingår i fantastikgenren.

Hur gör man om vill få sin bok analyserad?
Man kontaktar mig på pernilla.lindgren@yahoo.com

När kommer första analysen?
Den första analysen publicerades/publiceras onsdagen 15/10 klockan 15:00. Den finns att hitta på Pernillas blogg.

1 kommentar:

Gabriella P. Kjeilen sa...

Du har fått ett litet award från mig på bloggen :D http://gpkjeilen.blogspot.se/2014/10/sisterhood-of-world-blogger-award.html