lördag, mars 05, 2011

Att bygga en värld

Varje gång vi skriver en berättelse måste vi skapa en värld som berättelsen utspelar sig i. Det gäller oavsett om det är en realistisk berättelse då det handlar om den plats som berättelsen utspelar sig och de fantastiska där fysiska lagar och annat kan vara helt annorlunda. När jag var liten brukade jag rita kartor över rummet (säkerligen inspirerat av det där barnprogrammet där några barn och deras barnvakt åkte iväg på fantastiska resor i fantasin) där de olika möblerna var olika öar och länder. Jag har alltid tyckt att det är spännande att skapa den där världen och komma fram till hur fysik, biologi, samhällsstruktur etc fungerar. Samtidigt blir det aldrig någon berättelse skriven om jag fördjupar mig alltför länge i den delen. Jag brukar göra som så att att jag tänker ut tillräckligt mycket för att ha en bild av hur det fungerar och hur det ser ut och sedan komplettera alltefter jag skriver första draft. Sedan när första draft är skriven går jag tillbaka och tightar upp världen och justerar för att bättre passa temat i berättelsen ofta behöver jag också tydliggöra olika aspekter, t.ex. genom att rita mer detaljerade kartor och annat. Därefter går jag in och börjar skriva andra draften. Jag börjar komma till det stadie för Förlora för att vinna nu då jag går tillbaka och läser första draften och sedan dyker ner i världen igen. Det ska bli spännande! :-)

Hur gör ni när ni skapar världen? Skapar ni allt från början eller gör ni mer som jag?

Inga kommentarer: