söndag, mars 20, 2011

Gör du en outline innan du skriver berättelsen?

Det finns många författare som gör en detaljerad outline innan de skriver berättelsen, dvs scen för scen beskrivning, och det finns också många som råder dig att göra det för att berättelsen ska bli så bra som möjligt. Själv gör jag inte det, vilket inte innebär att jag struntar i outline helt och hållet.

De gånger då jag försökt börja med en detaljerad outline för att skriva berättelsen sedan har jag utan undantag fastnat på vägen. Jag blir helt enkelt uttråkad när alltför mycket är bestämt i förväg. Det där magiska uppstår inte heller på samma sätt. Av den anledningen har jag slutat att försöka skriva en outline i förväg.

Trots det använder jag outline, men jag gör det inte innan jag skrivit berättelsen. Jag har i grova drag använt två arbetssätt vid de tillfällen då jag slutfört berättelsen. I det ena fallet skriver jag scener som inte nldvändigtvis måste komma i ordning. Dessa scener kan jag flytta omkring och komplettera med andra scener tills jag har en fullständig berättelse. I det här fallet har jag använt outline för att få ett grepp om ordningen mellan de olika scenerna och den övergripande strukturen. Det har i sin tur gjort att jag gjort förändringar för att berättelsen ska bli bättre. När jag varit nöjd med helheten har jag sedan gått in och redgerat boken från början till slut för att finslipa. I det andra arbetssättet har jag flödesskrivet hela berättelsen från början till slut. Därefter har jag gått igenom scen för scen och gjort en outline. Även i det här fallet är outlinen ett verktyg för att se den övergripande strukturen för att kunna se och göra nödvändiga förändringar.

För min del fungerar det här sättet att använda en outline på väldigt bra. Hur gör ni? Använder ni outline och i så fall gör ni det innan berättelsen skrivs eller senare?

Inga kommentarer: