tisdag, juli 12, 2011

Skriva från magen

De första faserna i mitt skrivande brukar jag säga att jag skriver från magen. Det är först efter första draften som jag börjar analysera det jag skrivit.

Ett annat sätt är att säga att jag skriva utifrån instinkt. Det här gäller oavsett om jag utvecklar en idé, karaktärer eller flödesskriver. Jag försöker stänga av den kritiska sidan och bara få ner på papper det som dyker upp. Jag tror att vi alla har så mycket inom oss som aldrig kommer ut om vi inte skriver från magen under någon del av processen. Det här kan säkert vara individuellt, men jag behöver stänga av min analytiska sida för att inte kväva texten.

Det är två olika delar där jag använder "skriva från magen"-tekniken; utforska och flödesskriva. När jag utforskar något, vilket kan vara när jag utvecklar idén, karaktärerna eller världen, ställer jag frågor som dyker upp i huvudet och svarar på dem lika snabbt. Frågorna ger upphov till nya frågor med nya svar. För att det här ska funka behöver jag tömma hjärnan på annat som stör och fokusera på den berättelse som ligger i fokus. Snabbheten är också viktig för att jag inte ska "tänka" så mycket. När det känns som tillräckligt för att gå vidare kan jag övergå till att flödesskriva, men det händer även under flödesskrivandet att jag känner ett behov av att utforska något och då gör jag det kring det område som är relevant. Vid utforskandet skriver jag ner både frågor och svar och idéer i ett worddokument som jag har med mig under hela projektet. Det händer att jag går tillbaka och läser i det, men dokumentet har främst som syfte att underlätta utforskandet.

Under flödesskrivandet är det lika viktigt att jag tömmer hjärnan på ovidkommande och fokuserar på berättelsen. Här behöver jag också dyka ner på den plats där berättelsen just då befinner sig både fysiskt och psykiskt. Sedan handlar det om att bara få ut det som dyker upp i hjärnan.Skrivandet i själv skapar nya idéer om vart jag är på väg och det händer oftast att saker händer som jag inte förutsett. det kan handla om att en karaktär gör något helt annat än vad jag trott, en karaktär stiger fram och tar en mycket större roll i berättelsen eller något händer som totalt ändrar riktning på berättelsen. Jag låter det hända. Vill jag ändra något gör jag det när helheten är klar.

För min del är det en mycket viktig del att skriva från magen. Dels för att hålla mitt eget intresse uppe, eftersom det är spännande... ;-) Och dels för att ge mer liv åt berättelsen.

Hur gör ni? Använder ni också metoden med frågor och snabba svar för att utforska olika aspekter av berättelsen eller har ni andra verktyg?

Det är intressant att höra om andras arbetsprocesser

Inga kommentarer: