lördag, juli 16, 2011

Utveckla karaktärer

Jag skrev tidigare om att utveckla den där ursprungliga idéen tills jag känner att jag har tillräckligt på fötterna för att gå vidare och jag tänkte idag prata lite om nästa steg (även om jag återkommer till det under hela projektets gång). För min del handlar det om att utveckla karaktärerna.

Efter att jag utvecklat idéen finns ett antal karaktärer. Det är allt ifrån huvudpersoner till bifigurer. Jag väljer den som för mig känns viktigast (blir mycket kring känslor här... ;-) ) och börjar utveckla dn med namn, ålder, syskon etc. Vissa saker är självklara utifrån den utvecklade idéen medan andra växer fram. Jag försöker skriva utan att "tänka" för mycket, ställer frågor på samma sätt som när jag utvecklar idéen som jag sedan svarar på och beskriver händelser ur personens förflutna för att få en känsla för hur de reagerar i olika situationer. För min del är ett beskrivande ord, t.ex. självsäker, för innehållslöst för att ge mig en riktig bra känsla för personen. Det innebär att i början kanske jag använder ett sådant hållord och sedan ser jag scener där dessa karaktärsdrag visar sig. Det kan här hända att en person ändrar riktning. Självsäker kanske inte alls beskriver den personen väl utan det handlar kanske mer om ett skal som personen sätter fram för att dölja vem han/hon är. När jag utvecklar karaktären händer det också ofta att andra viktiga personer dyker upp som jag inte såg när jag utvecklade idéen.

Jag gör sedan på motsvarande sätt för de viktigaste personerna i berättelsen tills jag känner att jag har tillräckligt på fötterna för att skriva.

Om världen är väsentlig och annorlunda utvecklar jag sedan den. utspelar sig berättelsen i en mer ordinär värld tar jag ofta det senare efter första draften.

Jag har hört andra som intervjuar sina personer för att få en känsla för vilka de är, men själv har jag inte fått det angreppssättet att fungera.
Hur gör ni när ni utvecklar karaktärerna?

Inga kommentarer: