måndag, november 07, 2011

Nödvändig marknadsföring

Bokmarknaden håller på att förändras. Det finns fler vägar att komma ut med våra berättelser, men det är också svårare att nå fram. Även om du ger ut via ett etablerat förlag är det inte säkert att förlaget sköter din marknadsföring. Vissa grundläggande aktiviteter gör de kanske, men den stora mängden marknadsföring fokuseras oftast på storsäljarna och som nu författare är du inte där. Ger du ut själv får du ingen hjälp med marknadsföringen och det finns så många böcker att du inte kan lita på att din bok säljer sig själv.

Läget är inte hopplöst för det finns också fler vägar att marknadsföra numera och det är bara din egna kreativitet som sätter gränsen. Det sker däremot inte av sig själv. Så om du ger ut en bok antingen själv eller via ett förlag så gör en marknadsplan. Den bör innehålla vem du uppfattar som din målgrupp, de aktiviteter du ska genomföra för att nå fram till din publik och vad du hoppas på att nå för effekter med dina aktiviteter. Försök också hitta sätt att mäta hur väl du lyckas med dina aktiviteter. På det sättet har du större chans att nå fram genom bruset.

Kommer du eller har du kommit ut med en bok? I så fall har du gjort en marknadsplan och vilka typer av aktiviteter har varit mest lyckade?

Inga kommentarer: