tisdag, januari 24, 2012

Rimlighet i berättelser

Allt i en berättelse behöver inte vara sant, men det behöver vara rimligt inom den berättelsens ramar. Som läsare behöver jag kunna tro att det skulle kunna vara möjligt under de förutsättningar som finns i berättelsen. Det innebär ibland att vi behöver förändra idéerna så att de blir mer rimliga.

Som exempel hade jag i en berättelse skrivit att de hittade bly i vattnet. Problemet var bara att det fanns ingen rimlig källa till blyet. Det slutade med att jag ändrade det problemet till ett annat som i det sammanhanget var mer rimligt.

Ett annat exempel var en diskussion på nätet som jag läste där tanken var att syret skulle omvandlas till kväve i stor skala. För att lyckas med det krävs stora mängder energi och det gör att det känns otroligt att det skulle kunna hända. Det innebär inte att du inte kan skriva en sådan berättelse, men då krävs det mer för att författaren ska lyckas göra det trovärdigt. Kanske mer detaljer kring hur det sker bara för att överbrygga misstroendet. Det kan vara bättre att få bort syret med en mer trovärdig process.

Ett tredje exempel var en bok jag läste där du kunde omvandla DNA och på så sätt skapa nya varelser. I en stor del av boken hade jag inte alls svårt att tro på det. Vi börjar få en bättre förståelse för DNA även om det är lång väg att gå. Dessutom har vi redan idag till viss del en förmåga att manipulera DNA. Det var först när författaren i boken skrev om att omvandlingen av DNA skedde genom att de drömde som jag hade svårt att acceptera att det var möjligt.

Just det här med rimligheten i berättelsen är något som är viktigt att fundera över. Skulle denna individ ta det här beslutet? Är det rimligt att den här situationen inträffar? Om en läsare uppfattar berättelsen som orimlig är det lätt hänt att han/hon slutar läsa. Och måste vi ändå töja på rimligheten måste vi bygga upp det med ledtrådar och indikationer som gör att läsaren trots allt uppfattar det som rimligt i berättelsens värld.

Funderar du på rimligheten i dina berättelser? Hur gör du för att bygga upp något så att det av läsaren uppfattas som rimligt?

2 kommentarer:

Micke A sa...

Instämmer helt med att saker måste vara rimliga inom berättelsens ramar. Star Trek är exempelvis fullt av orimligheter (både politiskt agerande och saker som att man kan rensa virus med teleportapparaturen i ett avsnitt men inte i andra etc).

Dock är det viktigt att kunna koppla bort sina egna "ramar". Att materia kan transmutera (ett grundämne omvandlas till ett annat) med liten energiåtgång behöver inte vara mer orimligt än en mobiltelefon skulle varit i början på 1800-talet. Detta förutsatt att vetenskapen i berättelsen är konsekvent. Om vi exempelvis kan omvandla grundämnen "billigt", får det som följd att inga ädelmetaller kan ha större värde än andra grundämnen. Dock kan "konstverk" gjorda i ädelmetaller ha ett värde som följd av hantverket osv.

Eva Holmquist sa...

Håller med dig Micke. När något i första anblicken är mer orimligt behöver vi bygga upp det bättre så att det känns rimligt. Sen varierar det naturligtvis mellan olika läsare vad vi reagerar på. Hade jag inte haft koll på skillnaden mellan grundämne och förening skulle jag inte tycka att det är något konstigt med en problemfri omvandling av ett grundämne till ett annat. Medan om du vet det känns det rimligare med att syret reagerar med något annat och så bildar en ny förening. (Behöver ändå inte vara det rätta beslutet för just den berättelsen)