måndag, mars 19, 2012

Idéutveckling

Varje projekt är ju olika, men det är alltid intressant att se vad man fokuserar på när man utvecklar idén. (Med utveckla idén menar jag den fas från du har fått ett frö till en idé till att den är tillräckligt utecklad för att det ska vara dags att börja skriva). Som jag sagt massor av gånger nu... ;-)

Jag håller på att utveckla idén till andra delen i serien och jag märker att jag inte alls sysslar med vad som ska hända. Mitt främsta fokus är personerna som kommer att spela en stor roll i berättelsen.
  • Vilka är de?
  • Vad har de för drivkrafter?
  • Vad vill de?
  • Vilka andra personer har de konflikter med och kring vad?
Det andra området jag fokuserar på är researchen. Det handlar om olika frågor som exempelvis:
  • Hur ser planeten ut som de landat på?
  • Hur ser stjärnbilderna ut?
  • Hur ser växtlighet och djurliv ut?
  • Hur påverkas de av att de befinner sig i ett binärt system?
  • Etc
Researchen kan i sin tur ge upphov till nya frågor och ge idéer till allt övrigt.

För det här projektet handlar det mycket om att få en klar bild över den situation de befinner sig i när historien börjar. Händelserna kommer sedan naturligt ur situationen.

Hur ser/såg ditt projekt ut i utvecklingsfasen innan du började skriva?

Inga kommentarer: