lördag, maj 12, 2012

Skrivarhelg

I helgen måste jag fokusera på Diligentia del 2 så jag kommer in i berättelsen ordentligt. Det har varit alldeles för mycket annat som tagit fokus från den och jag vet erfarenhetsmässigt att det är först när jag kommit längre in som flödet börjar. M.a.o. vet jag redan nu att med största sannolikhet kommer allt jag skrivit hittills försvinna i redigeringen senare. Övriga projekt MÅSTE vänta tills första versionen är färdigskriven. När den vilar kan jag ta tag i nästa projekt. Nej, nu måste jag försvinna iväg för att skriva en runda... :-)

Hur går det med dina projekt?

Inga kommentarer: