onsdag, augusti 01, 2012

Planteringar skapar förväntningar

Det som skapar förväntningar i en text är planteringar. Det är de detaljer som ger en förhandsglimt om vad som komma skall. För mig finns det tre olika typer av planteringar:

·         Omedvetna – Det är de planteringar som jag inte är medveten om medan jag skriver. Det är först vid redigeringen som jag upptäcker dem.

·         Medvetna – Det är de planteringar som jag vet är en plantering medan jag skriver, men jag vet ännu inte för vad. Det upptäcker jag senare.

·         Planerade – Det är de som jag vet varför de behöver finnas redan när jag skriver.

När jag började skriva på allvar trodde jag att de viktigaste planteringarna var de planerade. De andra två var mer misstag. Numera har jag insett att de viktigaste är de omedvetna. Det är de som ger mest effekt, eftersom de inte är alltför uppenbara. Därför försöker jag skriva utan att tänka för mycket när jag skriver första gången. Mitt omedvetna placerar sedan ut det som behöver finnas där. Vid redigeringen kan jag sedan hitta dem, polera dem om det behövs och lägga till andra som jag missat.

Hur brukar du arbeta med planteringar?
Ovanstående är ett utdrag ur en artikel för Bokerinytt (du missar väl inte nästa nummer? Som medlem får du den gratis i den mailbox (skicka din epostadress till medlem@bokeri.se) 

Inga kommentarer: