söndag, oktober 14, 2012

Drakes ekvation försöker uppskatta antalet utomjordiska civilisationer

Framöver kommer du att få läsa om vad olika individer tror om liv på andra planeter. I dessa diskussioner kommer flera att nämna Drakes ekvation så jag tänkte börja serien med att diskutera vad det är och tanken bakom. Här kan du läsa mer om Drakes ekvation om du är intresserad.

Frank Drake presenterade den här ekvationen på 1960-talet som ett sätt att förutse hur många intelligenta civilisationer vi kan hitta i Vintergatan. Den består av ett antal olika variabler som är svåra att uppskatta. Ekvationen lyder så här:

N = R* * fp * ne *  fl *  fi *  fc *  L

N = antalet utvecklade civilisationer i Vintergatan i varje ögonblick
Om de inte är utvecklade så kommer vi inte att kunna detektera dem. Samtidigt kan vi diskutera vad vi egentligen menar med utvecklade civilisationer... :-)

R* = hur många nya stjärnor som årligen föds i Vintergatan

fp = hur stor andel av dem som har planetsystem
Den här siffran ökar hela tiden allt efter att vi upptäcker planeter runt stjärnor. Det finns studier nu som räknar med att den här siffran närmar sig 1, dvs att varje stjärna har minst en planet runt sig. I nuläget kan vi inte detektera alla planeter. De behöver vara tillräckligt stora och tillräckligt nära stjärnan för att vi ska hitta dem. I Kedjor känns bara när du rör dig har jag räknat med att detekteringsmetoderna har blivit bättre, vilket gör att de räknar med att det finns planeter runt Alpha Centauri A trots att de inte kan detektera dem direkt baserat på mängden andra planetsystem de hittat.

ne = hur många planeter av samma typ som jorden det finns i genomsnitt i ett planetsystem
Det här är också i nuläget väldigt svårt att estimera, eftersom vi har svårt att upptäcka jordliknande planeter i den beboeliga zonen med nuvarande detekteringsmetoder. Samtidigt så indikerar data att det finns fler än vad vi tidigare trott.

fl = den andel planeter av samma typ som jorden där det föds liv
Eftersom vi hittills inte hittat liv som inte har samma ursprung som vårt eget är det inte lätt att uppskatta detta. Finner vi liv på andra planeter och/eller månar i vårt eget solsystem så kan vi få en bättre känsla för andelen där liv föds. Samtidigt vet vi att liv på jorden uppstod så fort det fanns gynnsamma förutsättningar, vilket tyder på att siffran borde vara hög. I Kedjor känns bara när du rör dig har jag antagit att en stor andel av de planeter de hittat har haft atmosfärer som tyder på liv (Obs! inte nödvändigtvis intelligent liv) att de anser att sannolikheten att det finns minst en planet runt Alpha Centauri A som har liv i form av växter och någon form av djur är hög.

fi = den andel planeter där livet utvecklar sig och blir intelligent
Den här siffran finns det väldigt mycket kontroverser kring och vi har helt enkelt för lite data för att gissa med någon form av säkerhet. Själv tror jag att sannolikheten för liv är hög, men att det är lägre sannolikhet för att liv nödvändigtvis blir intelligent och ännu mindre sannolikhet att de utvecklas på ett sätt som gör att de är detekterbara från långa avstånd.

fc = den andel planeter där det intelligenta livet uppnår en hög teknologisk nivå

L = den teknologiska civilisationens genomsnittliga livslängd i år
Drakes ekvation har alltså en väldigt stor osäkerhetsfaktor, eftersom vi har för lite data och våra uppskattningar därför har en väldigt stor osäkerhetsfaktor. Det är ändå en ekvation som ofta hänvisas till och den är därför bra att känna till.
Kopplat till Drakes ekvation pratar man ibland om Fermis paradox som enkelt uttryckt kan sammanfattas med att med storleken på universum borde det finnas mängder av civilisationer och ändå har vi inte stött på någon. Var är alla? Själv tror jag att enbart mängden av stjärnor och de ofantliga avstånden förklarar den saken, men jag ska inte gå närmare in på den saken nu.
Har du hört talas om Drakes ekvation innan? Vad tror du om de olika värdena?

2 kommentarer:

Robert W sa...

Jag har inte hört just ordet Drakes ekvation, men jag har hört talas om att man försökt räkna ut antalet utomjordiska civilisationer. Det stora problemet är ju dock att vi faktiskt bara känner till liv på en enda planet. Det saknas sålunda data för att räkna ut antalet utomjordiska civilisationer, för det kan faktiskt vara så att de inte existerar och då är ekvationen givetvis värdelös.

Eva Holmquist sa...

Kanske uttryckte mig otydligt, men den ska visa hur många intelligenta civilisationer som finns i Vintergatan så den borde säga åtminstone 1... ;-)
Dvs vår egen. Annars har du rätt i att de flesta värdena är gissningar, men vi kan göra bättre uppskattningar hela tiden så en dag får vi kanske svaret