fredag, oktober 12, 2012

Vad tror du om liv på andra planeter?

En fråga som jag tycker är väldigt intressant är frågan om det finns liv på andra planeter, hur vanligt det är och hur det i så fall ser ut. Frågorna blir högaktuella nu när jag jobbar på fortsättningen på Kedjor känns bara när du rör dig. I Det är inte så lätt som du tror har de landat på en av planeterna kring Alpha Centauri A och jag måste få till en tillräckligt realistisk miljö för att berättelsen ska fungera.

Jag hade inte i det här inlägget tänkt diskutera frågan så ingående utan det kommer i ett framtida inlägg. Däremot har jag tänkt att gå ut med ett litet upprop. Jag har tänkt att här på bloggen publicera korta intervjuer kring frågan. Tanken är att höra vad olika forskare, författare och andra tror om Liv på andra planeter. Jag tror att det kan bli jätteintressant.   :-)

Så tycker du att frågan är intressant? Kan du tänka dig att ställa upp på att svara på några frågor kring ämnet och få intervjun publicerad här på bloggen?

8 kommentarer:

Robert W sa...

När jag var yngre älskade jag SF-noveller och SF-romaner. Jag var övertygad om att det fanns liv på andra planeter. Men nu är jag betydligt mer tveksam. Antingen är livet på jorden skapat av Gud, och då finns det nog bara liv här. Eller också uppstod livet genom en spontan process under mycket speciella betingelser, och då är det inte säkert att samma betingelser uppstått någon annanstans.

Några besök ska vi nog inte räkna med, med tanke på de enorma avstånden. Ljusets hastighet anses ju som den absoluta gränsen för hur fort något kan förflytta sig. En rymdfarkosts hastighet lär vara betydligt lägre. Det blir förfärligt många års resande det.

Det är ju därför SF-författare har hittat på hyperrymden, för att lösa problemet med de långa resorna.

Om vi trots allt skulle få signaler som visar sig att främmande rymdskepp närmar sig jorden, vore nog det bästa om vi avbröt all radiotrafik och gömde oss, så kanske de åker förbi. Om de landar är risken stor att det blir förödande för oss. De främmande varelserna måste ju då vara mycket mer avancerade än vi. Hur har vi agerat när vi mött folkslag som vi ansett som underlägsna? Vi har mördat och förslavat dem.

Eva Holmquist sa...

Hej Robert!
Kul att höra av dig igen :-)
Själv tror jag att vi behöver skilja på enkelt liv (typ bakterier), komplext liv (typ växter och djur) och liv som bildar samhällen (typ oss) när vi pratar om sannolikheten för att det finns liv.
Enkelt liv tror jag finns på många olika ställen i universum, komplext liv är mer sällsynt men ändå ganska vanligt och liv som bildar samhällen är mer sällsynt. Ett av skälen till att jag tror det är mängden av planeter vi finner runt andra stjärnor. Med tanke på den mängden tror jag att liv kan uppstå på många olika sätt och på många olika ställen. Komplext liv är svårare, men återigen med tanke på den stora mängd planeter som finns och att en hel del av dem borde finnas i den beboeliga zonen runt sin stjärna tror jag ändå att det totalt sätt finns på många ställen. Av det liv som bildar samhällen är nog en hel del på den nivån att de inte kan kommunicera ut i rymden och de som eventuellt kan det befinner sig på så stort avstånd från oss att det är en ganska liten sannolikhet att vi märker av dem överhuvudtaget innan de försvinner igen.
Att just vi haft så speciella betingelser att liv bara kan uppstå just här känns inte särskilt sannolikt och om Gud skapat allt liv har jag svårt att förstå varför han skulle göra det bara just här och ingen annanstans.
Men som sagt det är bara vad jag tror och vi kan ju bara spekulera i frågan än så länge. I framtiden får vi kanske bättre svar... ;-)
/Eva

Robert W sa...

Jag har även läst en "teori", eller kanske mer en tanke att det kanske är så att intelligent liv uppstår på alla möjliga planeter, men att det finns en gräns för hur långt de kan utvecklas. Den gränsen är då de lär sig att göra kärnvapen... Därför kommer vi aldrig att möta några andra varelser i rymden.

Eva Holmquist sa...

Intressant idé... :-)
Hmmm, det borde man kunna göra något kring. Mänskligheten närmar sig denna gräns. Vad händer då? ;-)

Robert W sa...

Då lämnar även detta släkte en död planet efter sig. Men kanske inte helt död. Det sägs att kackerlackorna skulle överleva ett kärnvapenkrig. Så kanske att denna vackra blå planet blir kackerlackornas planet.

Har du förresten läst Olaf Stapledons roman De första och sista människorna?

Eva Holmquist sa...

Inte som jag minns så här på rak hand, men ibland när jag läst det för länge sedan kommer jag inte ihåg vare sig titel eller författare så det kan hända. Vad handlar den om?

Robert W sa...

Stapledon var en författare med ambitioner kan man väl säga. Romanen handlar om mänsklighetens historia från nu och två miljarder år framåt. Flera gånger är mänskligheten på väg att utplånas, men människan finner nya former och de olika mänskliga civilisationerna (helt artfrämmande) avlöser varandra. Många av dem finns långt från Jorden.

Eva Holmquist sa...

Måste jag kolla upp... :-)
Tack för tipset!