måndag, oktober 15, 2012

Hur ser livet ut på planeten de kommer till?

I fortsättningen på Kedjor känns bara när du rör dig har de landat på den planet de upptäcker i slutet av boken. Nu när vi diskuterar hur liv ombord andra planeter kan se ut så jag tänkte prata lite om hur jag tänkt mig att det ser ut där. Jag tror att det är relativt vanligt med enkelt liv och att komplext liv även om det är mindre vanligt ändå finns på många ställen. Däremot tror jag att det är betydligt sällsyntare att intelligenta samhällen utvecklas.

När Diligentia åker från jorden har de ännu inte hittat planeter runt Alpha Centauri A, men de räknar med att det finns pga att de hittat så många planeter och att de vet att mindre planeter som har en längre omloppstid är svårt för dem att upptäcka. Av de planeter de upptäckt har också en stor andel haft atmosfär som tyder på liv liknande det som finns på jorden. De räknar med andra ord med att där åtminstone ska finnas någon form av växt- och djurliv.

På planeten finns växtliv och där finns också djur. Däremot finns det inget samhälle förrän Diligentia kommer dit. Livet på planeten är kolbaserat och atmosfären innehåller tillräckligt mycket syre för att vi ska kunna leva där utan problem.

Hur tror du att livet ser ut på andra planeter? Tror du att intelligenta samhällen med nödvändighet följer av att det finns liv eller är det mer sällsynt?

Inga kommentarer: