fredag, oktober 26, 2012

Kari Aartojärvi om liv på andra planeter

Kan du berätta lite om dig själv och din bakgrund?
Jag är 53 år och bor i Göteborg. Till vardags arbetar jag som ekonom, men är på min fritid en hängiven amatörastronom. Mitt astronomiintresse började redan i tonåren och jag har sedan dess varit allmänt intresserad av det mesta som rör astronomi. De senaste åren har intresset ökat avsevärt. 2010 började jag studera astronomi på högskolan i Kristianstad på distans. 2011 började jag också skriva på Wikipedia om astronomi och startade samma år bloggen Rymdsonder, som från början var tänkt att förmedla korta nyheter om rymdsondernas utforskning av vårt solsystem. Med tiden blev det allt längre artiklar och alltfler ämnesområden som dök upp i bloggen. Under 2011, efter att ha gått en kurs i astrobiologi, började jag också skriva om exoplaneter.

Vad är det som gör att du är intresserad av liv på andra planeter?
Astrobiologikursen väckte mitt intresse på allvar. Det var oerhört fascinerande att läsa om liv i universum och om vad som krävdes för att liv skulle uppstå och bestå under en längre tid. Man insåg att det är ganska många faktorer som påverkar förutsättningarna för liv.

Tror du att det finns liv på andra planeter?
Jag tror absolut att det finns liv på andra planeter. Med tanke på att vi har ett par hundra miljarder stjärnor i vår galax, Vintergatan, och att det tycks finnas ett par hundra miljarder galaxer i universum så är trots allt sannolikheten stor för att det finns liv även på andra ställen än vår planet. Dessutom visar forskningsrön från senare år att det kan finnas fler planeter än stjärnor i universum. Det vore väl konstigt om det inte fanns liv någonstans. Fast vi vet ju inte hur det ligger till med detta ännu.

Hur vanligt tror du att det är?
Jag tror att enklare former av liv, oftast mikroorganismer, bakterier etc finns lite varstans i universum. Det är t o m sannolikt att våra rymdsonder, rymdfordon och teleskop inom en snar framtid upptäcker enkla livsformer, eller åtminstone spår av liv, på t.ex Mars. Dessutom har vi några månar i solsystemet som kan hysa liv, såsom Saturnusmånen Enceladus eller Jupitermånen Europa.

Liv tycks kunna fortleva i väldigt extrema miljöer på jorden. Små organismer, s.k extremofiler, verkar kunna överleva det mesta här på jorden. Därför kan det tänkas att de också överlevt på andra ställen i vårt solsystem. Däremot är jag lite mer pessimistisk om att det skulle vara vanligt förekommande med mer avancerade livsformer i universum.

Det krävs att planeter eller stora planeters månar kretsar på rätt avstånd från sin stjärna. Det krävs också att planeter och månar är stabila under en mycket lång period i sin omloppsbana runt stjärnan och inte påverkas alltför mycket av krockar med andra himlakroppar eller av att träffas av asteroider, meteorer etc. Det tog några miljarder år på jorden för att utveckla liv och även om jorden under denna period påverkats av både meteornedslag, nedkylningsperioder mm så har ändå liv kunnat överleva.

Det kan vara så att planeten Jupiter skyddar oss från alltför många asteroid- och meteornedslag. Vårt solsystem kanske har en perfekt balans mellan planeterna?! Kanske har också månen en stabiliserande effekt. Forskarna anser också att rotationsaxelns lutning har stor betydelse för liv på en planet. En planet behöver sannolikt ha vatten (även om andra flytande ämnen skulle kunna skapa andra typer av livsformer). Vattnets kretslopp och den s.k kolcykeln är faktorer som skapar atmosfärisk stabilitet. En atmosfär som är stabil och inte får en galopperande växthuseffekt (som Venus) är helt nödvändig för mer avancerade livsformer. En del forskare menar också att det är en stor fördel om planetens jordskorpa består av olika plattor och har s.k plattektonik. Plattornas rörelser rör om i materian, vilket gynnar livets utveckling. Mycket ska stämma för att mer avancerade livsformer ska uppstå, så det är inte helt lätt att få till det!

Hur tror du att liv på andra planeter kan se ut?
Jag tror att liv på andra planeter är ganska primitivt. För att växter och lite mer avancerade organismer ska bildas krävs i princip samma förhållanden som för människor. Samtidigt är som sagt antalet planeter oerhört stort, så kanske finns det trots allt avancerade livsformer någonstans. Sannolikheten att det finns i vår omedelbara närhet är dock ganska liten. Det finns bara ett tiotal stjärnor på mindre än 10 ljusår från oss. Det är i alla fall fascinerande att fundera på hur liv på andra planeter kan tänkas se ut! Jag för min del kommer att fundera en hel del över detta framöver. Så det lär nog komma en och annan artikel i ämnet i min blogg under hösten.

Är du också intresserad av tankarna kring liv på andra planeter? Om du vill berätta om vad du tycker så hör av dig. :-)

Inga kommentarer: