söndag, december 12, 2010

När ska du visa din text för andra?

Det blir vanlugare och vanligare att författare presenterar sin text på nätet för att göra det möjligt för läsare att kommentera texten och på så sätt kunna förbättra den. Det finns flera sajter som underlättar detta, t.ex. Kapitel1 och exprimentet med "a Networked Book" Gaming Theory. Texterna har allt från statusen första draft till den första version som författaren anser vara klar. Det här är en trend som har både positiva sidor och negativa (som de flesta trender).

Som författare vill vi alla nå läsare. Vi vill att andra ska läsa det vi skrivit, fundera över det och ge oss feedback. Det positiva med trenden är just det att det är lättare att nå läsarna och lättare att få feedback på det vi skrivit.

Det som pratas mindre om är den negativa effekt som en alltför tidig feedback kan ge. För här handlar det mycket om tidpunkten för när vi låter andra läsa och kommentera. Skrivande handlar om kommunikation. Vi vill kommunicera något om det nu är erfarenheter, insikter eller "bara" en bra berättelse. Varje kommunikation utgår från ett visst sammanhang. Vi kommunicerar TILL någon. En av svårigheterna när vi finner läsare via nätet är att vi inte vet vem som kommer att läsa och kommentera och bra kritik utgår från berättelsens sammanhang. För att göra det tydligare vad jag menar så kan vi tänka i genrer (även om sammanhanget egentligen är mer än en fråga om genre). Tänk att jag skrivit en deckare och läsaren läser boken utgående från att det är en ingående psykologisk studie och ger kritik för att få den mer i den stilen. Sedan har vi en annan läsare som läser den som om det skulle vara humor och ger kritik för att den ska bli mer humoristisk. (Resonemanget är naturligtvis förenklat) Om du som författare nu försöker tillgodose båda dessa läsares åsikter kommer berättelsen inte hänga ihop. En berättelse behöver vara konsekvent uppbyggd baserat på dess syfte. Och det är här tidpunkten kommer in. I första draften vet jag oftast inte helt och hållet vad det det är för typ av berättelse jag skriver. Det innebär att jag om jag alltför tidigt för synpunkter kan jag oftast inte bedöma dem utifrån min avsikt med texten eftersom jag inte är helt och hållet medveten om den ännu.

En annan sak är typ av kommentarer. När det är första draft är det oftast meningslöst att kommentera stavfel och grammatiska fel, eftersom texten kommer att skrivas om. När en text läggs ut på nätet är det oftast oklart vilket stadie texten befinner sig i, vilket gör att det är svårt att som läsare ge kommentarer på rätt nivå.

En annan fråga är om kommentarerna riskerar att stoppa upp ditt skrivande eller hjälpa det framåt. Jag behöver vars så fri som möjligt när jag skriver berättelsen första gången. Det innebär att jag måste hindra mig själv från att redigera texten och har jag lärt mig ge ut texten för kommentarer. Får jag kommentarer för tidigt har jag en viss tendens att bli blockerad. Första draften måste för min del vara en ström av ord där jag är fri att skriva vad som helst. Även helt kasst. Redigeringen måste för min del komma senare. Det har gjort att de experiment jag gjort med att lägga ut texten successivt medan jag skriver har stoppat innan de blivit klara.

Med dessa negativa effekter i bakhuvudet och med viljan att trots allt nå läsare och få feedback har jag kommit fram till att jag måste styra tidpunkten. Jag kan bjuda in läsare när texten är tillräckligt klar (men inte helt färdig), dvs jag behöver veta vilken avsikt jag har med texten och jag måste ha arbetat tillräckligt med den för att veta vad som är väsentligt och vad som är mindre väsentligt. Jag måste äga min egen text.

Hur resonerar ni när ni lägger ut text på nätet för andra att läsa?

Inga kommentarer: