torsdag, juli 21, 2011

Utveckla en värld

Jag har tidigare skrivit en del om att utveckla världen, se Att bygga en värld, och Oskar skriver också en del om det i ett blogginlägg på Debutantbloggen, se Att skapa trovärdiga helger.

Du skapar alltid en värld för din berättelse även om du skriver en realistisk berättelse, men det är helt nödvändigt att du arbetar mer med den om du skriver fantasy/science fiction och/eller använder dig av en fiktiv miljö. Världen måste hänga ihop för att bli trovärdig och då behöver du fundera ut hur kulturen ser ut, hur naturen ser ut, etc etc

Det här är ofta en väldigt kul del och det gäller att du inte sedan tynger texten med för mycket beskrivningar bara för att du själv är så engagerad i den värld du skapat.

Världskapande börjar redan när jag utvecklar idén och fortsätter sedan när jag utvecklar karaktärerna. När det är en helt ny värld med andra seder och bruk utvecklar jag världen vidare innan jag påbörjar första draften. Det sker ungefär som när jag utvecklar en karaktär fast istället för händelser i karaktärens historia som visar hur han/hon är målar jag upp scener hur världens historia som visar hur världen fungerar och/eller hur den blivit som den blivit. Idéer för världbyggandet får jag från historia och hur olika samhällen fungerar etc.

Även här gör jag tillräckligt mycket. Det är svårt att säga någon regel för när jag anser att världen är tillräckligt utvecklad inför första draften, men det känns i hela kroppen att nu är det dags att börja skriva. Naturligtvid fortsätter arbetet med att utveckla världen under hela skrivprojektet sedan.

Hur gör ni när ni skapar den värld er berättelse utspelar sig i?

Inga kommentarer: