lördag, november 26, 2011

Missa inte Bokerinytts dikttävling!

Från senaste numret av Bokerinytt:
Bokerinytt kommer ut med sitt första nummer och det vill vi fira med att lyfta fram poesin i fokus, därför utlyser vi en dikttävling för alla Er läsare.

Ni kan skicka in max 3 dikter per person. Dikterna skall vara oss tillhanda senast 10 december 2011.

Juryn består av bokmässans mini poetry slam vinnare, Madeleine Richter, Bokerinytts reporter Elisabeth ”Pimsan” Ivarsson och Lena H Nilsson. Priser är presentkort på Bokeri samt publicering av dikten/ dikterna i nästa nummer som kommer ut vid årsskiftet.

Temat för dikttävlingen är ordet bokmärke. Ett bokmärke kan vara en pappersbit bokslukare lägger i sin bok för att markera var de är i boken. Hundöron i böcker är även det en form av bokmärke. Det kan vara ett märke som kommer från en kaffekopp men kan även vara att man sparar en webbadress såsom Bokeri.se Tanken är fri om vad ett bokmärke kan vara och var man lägger bokmärket medvetet eller omedvetet. Kan man bokmärka andra människors historia? Har olika karaktärer olika bokmärken? Kan analfabeter ha mentala och emotionella bokmärken? Kan vår natur vara ett mentalt bokmärke för en naturälskare? Vart lägger Ni Ert bokmärke? Varför och i vilken bok?

Skriv! Tänk! Reflektera!
Tema: Bokmärke
Max: 3 dikter/person
Deadline: 10 december
1 pris: Presentkort på 300 kr i Bokeributiken
+ publicering i nästa Bokerinytt
2-3 pris: Publicerig i nästa Bokerinytt
Maila dina bidrag till: redaktionen@bokeri.se

Inga kommentarer: