tisdag, december 27, 2011

Planera din berättelse

Jag upplever ibland att det är väldigt mycket fokus på att göra en outline innan du börjar skriva. Eftersom jag själv använder outline efteråt och inte med syfte att planera så blir jag en smula frustrerad när det låter som om det är enda sättet att skriva. Sen har jag insett att det är många som sätter likhetstecken mellan att göra en outline och att planera. Och det är klart att de flesta har behov av att tänka innan de börjar skriva, dvs göra någon form av planering, men det är inte säkert att en outline är det bästa sättet att göra det på.

En outline handlar mycket om att planera vad som ska hända och i vilken ordning. Den är med andra ord fokuserad på handlingen. Det jag ofta gör är att jag utvecklar idén, karaktärerna och miljöerna. Då är inte handlingen i sig primär utan jag tydliggör situationen karaktärerna befinner sig och i vissa fall i vilken situation jag vill att de ska vara i när berättelsen är slut. Vilket som passar bäst beror på vilken typ av författare du är, men också vilken typ av berättelse du skriver. Jag kan tänka mig att för en deckare är du mer beroende av en outline innan för du måste säkra upp att alla trådar för åt rätt håll. Å andra sidan vet jag deckarförfattare som inte gör en outline innan utan säkerställer att ledtrådar planteras vid rätt tillfälle vid redigeringen efter att första draften är skriven.

Jag tror också att det kan bero på hur mycket du själv läser. Om du läser mycket har du en mängd strukturer för handlingen i ditt huvud som du beroende på bok väljer att följa. Jag vet att även om jag inte har en outline innan jag börjar skriva så har första draften naturligt en struktur som passar för den typ av berättelse jag skriver. (Naturligtvis är inte första draften perfekt i alla fall) Jag brukar när jag påbörjar redigeringen göra en outline över första draften för att få en bättre bild över strukturen och det är ofta nyttigt för att se vad jag vill justera strukturmässigt. Det här kan säkert vara en nackdel om du ska skriva en experimentell bok. Det är lätt att halka in i beprövade sätt att berätta en historia.

Sammanfattningsvis är planering ofta bra, men gör den typ av planering som passar dig och din bok.

Hur gör du innan du börjar skriva? Planerar du? I så fall hur? Eller sätter du bara igång och utvecklar idé och handling medan du skriver?

4 kommentarer:

Andrea sa...

Jag tror att det du kallar outline är det jag kallar synopsis? Alltså en sorts skiss över handlingen, i stora drag.

Jag gör synopsis först, men brukar skriva om den ett par gånger under resans gång. Jag tänker bäst med pennan, om jag inte skriver ner vart jag vill att historien ska ta vägen kommer jag ingen vart alls.

Eva Holmquist sa...

Ja, jag menar samma sak. Outline är nog det engelska ordet för synopsis...

Kul att höra hur du gör :-)

johanlindback sa...

Intressant inlägg! Själv skriver jag alltid en outline innan jag börjar skriva för att vara säker på att jag har tänkt igenom allting och för att allt ska hålla ihop ända fram till slutet. Dock behöver jag i stort sett alltid uppdatera outlinen medan jag skriver, så den är aldrig "huggen i sten".
Men självklart är det så att man måste göra det vis som känns bäst! Det som fungerar för en skribent fungerar ju definitivt inte för alla.

Eva Holmquist sa...

Det är sant. Vi funkar alla olika och det gäller att hitta det sätt som fungerar. Alltid intressant att höra hur andra gör... :-)