söndag, juli 29, 2012

Suveränt med flera samtidiga provläsare

Nu börjar responsen droppa in för Jag är visst normal. Den här gången har jag haft fem stycken samtidiga provläsare. Det är första gången. Ja, jag har i och för sig haft Kedjor känns bara när du rör dig i en tidig version upplagd på Kapitel 1 och då fick jag ju kommentarer från fler personer. Men om vi räknar de fall där jag haft utvalda provläsare så har jag innan haft en eller max två i taget på samma version och sedan redigerat till en ny version innan andra fått läsa. Den här gången får alla fem exakt samma version.

Jag upptäcker att det faktiskt är en fördel. På det här viset får jag en bredd av kommentarer. Olika läsare tycker och ser olika saker. Det som en person tycker är bra reagerare kanske en annan negativt mot. Hittills har jag fått in tre av fem kommentarer och jag kan redan konstatera att de tycker väldigt olika. Om jag enbart skickat till en av dem och redigerat innan jag skickat till nästa är det inte säkert att ändringarna hade blivit så bra. Nu ser jag till att vänta in allas bild av manuset innan jag påbörjar redigeringen. Förhoppningsvis så blir slutresultatet på det sättet mycket bättre.

Brukar du ha samtidiga provläsare för dina böcker? Tycker du att det är en fördel eller upplever du det mest förvirrande?

Inga kommentarer: