söndag, oktober 28, 2012

Revolt - en spännande science fiction

Revolt är Lisa Rodebrands debut. Den riktar sig mot ungdomar och är en science fiction. Den utspelar sig i en framtid när klykonerna har makten och människorna försöker göra uppror. Till jorden kommer Caroline. Hon kommer från kolonin där ingen vet att jorden förslavats. När hon kraschlandat stöter hon på André vars far dödades och som nu deltar i upproret. Tillsammans tvingas de fly när klykonerna kommer till platsen.

Det är en spännande äventyrsberättelse som är snabb och lätt att läsa. Relationerna mellan de inblandade skildras bra. Den är relativt kort och jag hade önskat att Lisa vilat mer i berättelsen. Ibland går det lite för snabbt och boken hade vunnit på mer information om världen där den utspelar sig. Samtidigt är den som sagt spännande och den är ett bra exempel på lättläst science fiction som kan locka målgruppen.

Boken finns att få tag på via bl.a. bokus och SF bokhandeln.

Inga kommentarer: