lördag, februari 16, 2013

Novellisten – En social e-handelssida för oberoende författare


Min e-bok Kedjor känns bara när du rör dig har just lagts upp för försäljning hos Novellisten och i samband med det bad jag Teuvo Lahtinen att berätta om vad Novellisten är.

Novellisten.se är en så kallad social E-handelssida vilken inkluderar förutom en egen butikshylla, blogg och en facebook-liknande chatt funktion; Bokcafé. Alla dessa funktioner är starkt kopplade till ett antal sociala medier vilket hjälper till i marknadsföringen för den oberoende författaren. Inom vårt upptagningsområde hör även mindre förlag. Har du ett eget förlag som redan är aktivt med en eller flera författare/titlar kommer du ha stor nytta av att belysa ditt förlag hos oss. Eftersom webbutiken är gratis att starta har du enklare att räkna ut din budget. Den avgift som författare samt förlag betalar är baserad på försäljning. En procentsats per sålt exempel är kostnaden du har att räkna med. Alltså inga fasta kostnader att ta med i beräkning utan vinst från första sålda exemplaret. Beräkningen grundar sig på en E-bok publikation där vi räknar att du skapar din E-bok själv med gratis programvara. Vi ger ut en instruktionsbok gratis.

 Vår Bokcafé funktion ger författaren ett finstämt marknadsföringsinstrument. Läsaren kan enkelt ställa frågor och umgås med författarna. För författaren ger det stora möjligheter att påannonsera i ett tidigt stadium om sitt pågående bokprojekt. Detta skapar ett intresse för den kommande boken och ger författaren obegränsade möjligheter till att skräddarsy den kommande premiären för boken. Med skapade förhandsbokningar är det enklare att avgöra hur många exemplar som är lämpligt att trycka inför första upplagan.

Förutom möjligheterna till kunskapshämtning via specifika grupper inom vår Bokcaféapplikation har vi ambitionen att bli den mestomfattande inom kunskaper om egenutgivning. Kunskaper som är värdefulla såväl för den enskilda författaren som mindre förlag

Vårt Bloggverktyg ökar automatiskt spridningen av både dig som författare/förlag, men även för böcker och ditt kunnande eftersom denna är del i ett större sammanhang. Tillsammans bildar kollektivet författare/förlag en bloggsfär som lockar till sig flera läsare.

Vår Supportavdelning är ständigt online för att ta emot frågor från dig som författare/förlag och från alla kunder. Omfattningsmässigt har vi ambitionen att ombesörja den mest omfattande kunskapsdatabas för egenutgivning och social medier. Det är enkelt att skicka in frågor som besökare och medlem. Vår kunskapsdatabas kommer på sikt att innehålla rikligt med exempel, hjälp inom egenutgivning och handledningar inom applikationsområden av skilda slag inom utgivning.

Jag tycker själv att Novellisten är ett intressant initiativ. Har du besökt dem?

4 kommentarer:

Hanna Lans sa...

Jättebra initiativ och jag är så glad att även min debutroman finns med där!

Eva Holmquist sa...

Instämmer Hanna! :-)

Novellisten sa...

Jag tackar för att novellisten får delta med denna blogginlägg och vill påannonsera ett spännande projekt som vi arbetar med och kommer att införa inom kort. Ett nyhetsbrev utskick för medlemmar, direkt från vårt BokCafé, jag tror ni inser nyttan av detta direkt för era marknadsförings behov, vi kommer att ha ett antal färdiga mallar som jag tror kommer att vara lättanpassade till era förlag, min strävan är att göra applikationen självdokumenterad och lätt använd för både noviser och för de som önskar mera avancerade möjligheter med Nyhetsbrev utskick och framtida marknadsföring

Eva Holmquist sa...

låter spännande Teuvo! :-)