fredag, juli 29, 2011

Förstaläsarnas roll

Jag har tidigare beskrivit vad jag gör för att få fram en andra draft, se Hur genomför jag redigeringen av första draften?

Därför ska jag istället gå in på förstaläsarnas roll...

En del släpper in andra redan på idéstadiet och låter andra läsa så fort de har en scen att visa. Jag har tidigare gjort det, men funnit att det inte fungerar bra för min del. Det är för tidigt och jag har inte tänkt färdigt ännu. Eftersom jag skriver utforskande är det egentligen först efter att första draften vilat som jag vet vad jag vill säga medvetet. Det innebär att alltför tidig feedback får mig att tappa fokus.

Men andras ögon är viktiga och därför är det väsentligt att ha förstaläsare som kan läsa och ge synpunkter. Jag är i det här läget inte intresserad av stavfel och grammatiska fel utan det jag är intresserad av att veta är om förstaläsaren tycker om den, vilka delar han/hon gillar resp inte gillar och om den är spännande. Jag försöker låta bli att ge alltför detaljerade instruktioner innan läsningen för att inte styra för mycket. Däremot ställer jag frågor efter läsningen. Hos en förstaläsare är jag framförallt intresserad av att fånga deras spontana intryck av boken.

Använder ni förstaläsare och hur har ni fått tag på dem?

Inga kommentarer: