onsdag, juli 27, 2011

Vad händer efter första draft?

Då fortsätter vi att prata om skrivprocessen... ;-)

Nu har jag en första draft i min hand, vilket innebär en berättelse från en början till ett slut. Den är naturligtvis inte färdig och jag vill helst inte visa någon annan den första draften.

Men nästa steg innebär inte mycket arbete för det handlar om att låta texten vila. När jag skrivit första draften har jag varit helt försjunken i den värld och de händelser som utspelar sig. Jag har känt vad mina karaktärer känt och upplevt vad de upplevt. Jag är i det här stadiet uppfylld av alla känslor och har ingen möjlighet att bedöma berättelsen objektivt för för mig är det i detta läge inte den berättelse som finns i texten. Den måste därför vila under minst en månad för att jag ska kunna se vad som behöver göras med texten för att få fram berättelsen effektivt.

När den vilat tar redigeringen vid för att jag ska komma fram till en andra draft som är den version som jag låter förstaläsare läsa.

Låter ni också texten vila innan ni påbörjar redigeringen eller går skrivande och redigering hand i hand för er del?

Inga kommentarer: